Τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα?
Ο επανέλεγχος γιατί είναι σημαντικός?
Κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνονται οι μετρήσεις?
Πόση ώρα διαρκεί η μέτρηση?
Πως δίνονται τα αποτελέσματα?
Γιατί να μην κάνω τις μετρήσεις σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο ή σε καθέναν ειδικό ξεχωριστά?
Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται το πρόγραμμα KIDOHEALTH που αφορά τα σχολεία?
Γιατί είναι σημαντικές οι μετρήσεις για τα παιδιά του δημοτικού?
Γιατί το πρόγραμμα KIDOHEALTH είναι χρήσιμο στο γυμνάσιο και το λύκειο?
Τι είναι νευρομυικος συντονισμός?
Γιατί η αξιολόγηση του νευρομυικου συντονισμού είναι σημαντική?
Τι είναι ευκαμψία?
Γιατί είναι σημαντική η μέτρηση της ευκαμψίας?

ΑΚΟΜΑ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

επικοινωνήστε μαζί μας